DANH MỤC THIẾT BỊ PTN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH


DANH MỤC THIẾT BỊ PTN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

29/01/2016

TT

Tên hàng hóa, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

1

Máy đo biến dạng tĩnh – P3 - Vishay-Mỹ

Chiếc

01 bộ

2

Máy đo biến dạng động - PCD-300B - Kyowa-Nhật Bản

Chiếc

01 bộ

3

Máy đo nghiêng - GK405 - Geokon – Mỹ

Chiếc

01 bộ

4

Thiết bị kiểm tra độ nhám mặt đường - S885 - Wessex – Anh

Bộ

01 bộ

5

Thiết bị đo độ bằng phẳng IRI – ROMDAS - DCL-New Zealand

Bộ

01 bộ

6

Bộ thiết bị cân. đếm xe tự động – VIPERWIM - Applied Traffic - Anh

Bộ

01 bộ

7

Thiết bị đo độ võng động mặt đường loại FWD - Pavetesting - Anh - FWD‐TM‐150

Bộ

01 bộ

8

Máy dò cốt thép - W331B---2 - Elcometer-Anh

Chiếc

01 bộ

9

Thiết bị xác định sức chịu tải của neo – XXI - LRM - Ba Lan

Chiếc

01 bộ