DANH MỤC THIẾT BỊ PTN ĐỊA CHẤT


DANH MỤC THIẾT BỊ PTN ĐỊA CHẤT

29/01/2016

TT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

1

Bộ thiết bị khoan địa chất

bộ

01

2

Bộ thiết bị thí nghiệm cắt cánh hiện trường

bộ

01

3

Máy xuyên CPT 10T cơ khí

bộ

01

4

Bộ thí nghiệm xuyên động nhẹ

bộ

01

5

Bộ mẫu các khoáng vật

bộ

01

6

Máy nén 3 trục lực nén max: 50KN. kết nối máy tính

bộ

01

7

Bộ thí nghiệm CBR hiện trường

bộ

01

8

Bộ thí nghiệm xác định hệ số thấm của đất

bộ

01

9

Tủ sấy

cái

01

10

Thiết bị đo mực nước hố khoan

bộ

01

11

Thiết bị đo nghiêng. trượt hố khoan

bộ

01

12

Thiết bị đo nén ngang trong lỗ khoan

bộ

01