Danh sách Tiêu chuẩn Việt Nam do Giảng viên Trường Đại học Công nghệ GTVT chủ trì thực hiện


Danh sách Tiêu chuẩn Việt Nam do Giảng viên Trường Đại học Công nghệ GTVT chủ trì thực hiện

19/01/2016

Danh sách Tiêu chuẩn Việt Nam do Giảng viên Trường Đại học Công nghệ GTVT chủ trì thực hiện

TT Tên tiêu chuẩn Mã số Chủ nhiệm Ghi chú
1 Quy trình khảo sát đường ô tô (22TCN 263-00) TCCS113004 TS. Nguyễn Hoàng Long Ban hành
2 Xác định Mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ trong phòng thí nghiệm TCVN9843:2013 ThS. Trần Trung Hiếu Ban hành
3

Bitum – Phương pháp xác định độ hóa già của màng mỏng bitum dưới tác dụng của nhiệt độ và khí

TC1529

TS. Lê Ngọc Lý

Đang thực hiện

4

Bitum- phương pháp xác định các đặc tính lưu biến sử dụng lưu biến kế cắt động

TC1530

TS. Trần Trung Hiếu

Đang thực hiện

5

Bitum – phương pháp xác định độ cứng chống uốn từ biến ở nhiệt độ thấp sử dụng lưu biến kế uốn dầm

TC1531

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Đang thực hiện

6

Bitum – xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp kéo trực tiếp

TC1532

PGS.TS. Đào Văn Đông

Đang thực hiện

7

Bê tông nhựa – xác định giá trị mô đun đàn hồi động sử dụng phương pháp kéo gián tiếp

TC1533

TS. Trần Ngọc Hưng

Đang thực hiện

8

Bê tông nhựa – phương pháp triết tách bitum từ hỗn hợp bê tông nhựa

TC1534

TS. Nguyễn Minh Khoa

Đang thực hiện

9

Vật liệu kẻ đường – phương pháp thí nghiệm tại hiện trường

TC1535

TS. Nguyễn Thùy Anh

Đang thực hiện