Danh sách đề tài KHCN cấp NN, Bộ, Tỉnh từ 2010 về trước


Danh sách đề tài KHCN cấp NN, Bộ, Tỉnh từ 2010 về trước

19/01/2016

Năm

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm

Cấp

2004

1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động bổ sung khí cho động cơ Diesel tăng áp bằng tuabin khí xả

-

ThS. Vũ Ngọc Khiêm

Bộ GTVT

2005

1

Nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm tra ECU của các xe ô tô đời mới

-

ThS. Vũ Ngọc Khiêm

Bộ GTVT

2006

1

Nghiên cứu xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo KSTH ngành GTVT (cho 2 chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ và Cơ khí ôtô)

DT064028

Chu Đình Tụ

Bộ GTVT

2007

1

Nghiên cứu giải pháp tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu áo đường tại các bãi đỗ xe, trạm thu phí và các đoạn dốc

DT074023

ThS. Đỗ Ngọc Viện

Bộ GTVT

2

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên khi trường chuyển lên Đại học Công nghệ

DT0740234

Đỗ Văn Hoạch

Bộ GTVT

3

Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo về bảo vệ môi trường trong các trường Cao đẳng Giao thông vận tải

MT074021

ThS. Nguyễn Thị Uý

Bộ GTVT

4

Xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu: Vải địa kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông

TC064046

ThS. Nguyễn Thị Uý

Bộ GTVT

2008

1

Xây dựng sổ tay hướng dẫn đánh giá phát thải và kiểm soát ô nhiễm phương tiện cơ giới đường bộ

MT084004

TS. Vũ Ngọc Khiêm

Bộ GTVT

2

Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của kết cấu mặt đường ô tô trong điều kiện khai thác ở Việt Nam

DT084015

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Bộ GTVT

2009

1

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu bazan đúc phục vụ GTVT

MT094022

TS. Nguyễn Văn Lịch

Bộ GTVT

2

Chương trình mục tiêu Quốc gia: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

-

ThS. Trần Quang Dũng

Bộ GTVT

3

Xây dựng mô hình thu gom, xử lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã bị loại bỏ tại Việt Nam

MT093002

ThS. Ngô Hắc Hùng

Bộ GTVT

2010

1

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường: "Tuyên truyền nâng cao nhận thức lái xe thân thiện môi trường

MT103002

ThS.Trần Quang Dũng

Bộ GTVT

2

Nghiên cứu tái sử dụng tại chỗ chất thải rắn trong sửa chữa nâng cấp đường ô tô

MT 103003

ThS.Nguyễn Hoàng Long

Bộ GTVT

3

Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành giao thông vận tải theo nhu cầu xã hội

DT104021

ThS.Đỗ Ngọc Viện

Bộ GTVT

4

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng kết cấu mặt đường có lớp bê tông nhựa trên nền bê tông xi măng

DT104013

ThS. Trần Trung Hiếu

Bộ GTVT

5

Chế tạo thử nghiệm ôtô hybrid trên cơ sở hoán cải một số mẫu xe thường dùng ở Việt Nam

-

TS.Vũ Ngọc Khiêm

Bộ GTVT