Đối tác quốc tế


Danh sách đối tác ký kết hợp tác với Trường Đại học Công nghệ GTVT

19/01/2016

Danh sách đối tác ký kết hợp tác với Trường Đại học Công nghệ GTVT

STT

Tên đối tác

Quốc gia

1

Đại học Cergy-Pontoise

Pháp

2

Đại họcValenciennes & Hainaut-Cambresis

Pháp

3

Học Viện ứng dụng khoa học Quốc gia Pháp - INSA Rennes

Pháp

4

Hiệp hội các Viện Đại học Công nghệ của Pháp - ADUIT

Pháp

5

Đại học Parul

Ấn Độ

6

Công ty M/S Zydex Industries

Ấn Độ

7

Công ty SS. Sangyo Co., Ltd.

Nhật Bản

8

Công ty Matsubara Co., Ltd.

Nhật Bản

9

Công ty Central Nippon Highway Engineering Tokyo (HET) - NEXCO

Nhật Bản

10

Công ty Nippo 

Nhật Bản

11

Công ty Ashahi Glass

Nhật Bản

12

Công ty Nikken International Asia 

Nhật Bản

13

Công ty Tokyu Construction 

Nhật Bản

14

Công ty Taiyu Kensetsu 

Nhật Bản

15

Công ty Fukken & Minami Consultant 

Nhật Bản

16

Đại học Nihon

Nhật Bản

17

Trường Đại học Hiroshima

Nhật Bản

18

Công ty Environwansystem

Nhật Bản

19

Công ty Luxgen Motors Vietnam

Đài Loan

20

Tổ chức Không khí sạch Châu Á (Clean Air Asia)

Phillipine

21

Đại học GTVT Viễn Đông 

Nga

22

Công ty Transit Service Resources - Nga

Nga

23

Công ty RMI Pavement Technology (QUASCO)

Mỹ

24

Công ty 3M Vietnam

Mỹ

25

Công ty Gamron Industries

Malaysia

26

Trường Đại học Đông Nam 

Trung Quốc

27

Trường Đại học Kyungil 

Hàn Quốc

28

Viện Nghiên cứu đường sắt Hàn Quốc

Hàn Quốc

29 Viện Công nghệ xây dựng Hàn Quốc  Hàn Quốc
30 Công ty KNC Hàn Quốc Hàn Quốc
31 Viện nghiên cứu công chính Nhật Bản Nhật Bản