Hội thảo và Hội nghị


Hội thảo và Hội nghị

21/02/2017

Trong những năm gần đây, được sự tạo điều kiện của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã kết hợp với nhiều đối tác, tổ chức Quốc tế trong và ngoài nước tổ chức thành công những hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế. Các hội nghị, hội thảo quốc tế này là cơ hội tốt thúc đẩy các hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ không chỉ đối với trường Đại học Công nghệ GTVT mà còn đối với cả các lĩnh vực xây dựng và giáo dục.
 
- Một số hình ảnh tiêu biểu của những Hội thảo Quốc tế tổ chức tại Đại học Công nghệ GTVT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội thảo Khoa học Công nghệ GTVT lần thứ 3 - chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập trường Đại học Công nghệ GTVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội thảo quốc tế về sơn chống ăn mòn và sơn kẻ đường an toàn giao thông - 2016

Danh sách Hội thảo đã tổ chức:

 

STT Tên hội nghị/hội thảo Thời gian Địa điểm Đối tác
1 Hội thảo khoa học phân tích số về khả năng chịu tải của các cọc gần nền đường đắp và tính toán ổn định mái dốc - GS. Ugai 5/7/2012 Đại học Công nghệ GTVT GS. Keizo Ugai
Đại học Gunma - Nhật Bản
2 Hội thảo khoa học Thử nghiệm không phá hủy và mô hình số đối với bê tông cốt thép.  5/18/2012 Đại học Công nghệ GTVT PGS TS. Kenichiro Nakarai
Đại học Hiroshima  - Nhật Bản
4 Hội thảo "Quản lý và bảo trì đường giao thông nông thôn tại Việt Nam" 20/12/2012 Đại học Công nghệ GTVT GS. Kimura
Đại học Kyoto  - Nhật Bản
8 Hội nghị tham vấn giữa trường Đại học Công nghệ GTVT và các Doanh nghiệp xây dựng Nhật Bản về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 30/8/2013 Đại học Công nghệ GTVT Các doanh nghiệp Nhật Bản
10 Hội nghị tham vấn lần thứ hai giữa trường Đại học Công nghệ GTVT và các Doanh nghiệp xây dựng Nhật Bản về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 10/9/2013 Đại học Công nghệ GTVT Các doanh nghiệp Nhật Bản
12 Hội thảo phát triển chương trình đào tạo ngành kỹ thuật đường bộ cao tốc - Đại học Nihon 1/13/2014 Đại học Công nghệ GTVT Đại học Nihon  - Nhật Bản
13 Hội thảo chuyên đề về kỹ thuật bê tông -  PGS-TS Kenichiro Nakarai 12/13/2013 Đại học Công nghệ GTVT PGS TS. Kenichiro Nakarai
Đại học Hiroshima  - Nhật Bản
14 Hội thảo Ứng dụng công nghệ neo trong đất cho các công trình xây dựng  -  Công ty Samwoo Việt Nam 1/21/2014 Đại học Công nghệ GTVT  Công ty Samwoo Việt Nam
16 Hội thảo ứng dụng công nghệ bê tông nhựa rỗng trong xây dựng mặt đường cao tốc ở Việt Nam - Công ty Taiyu Kensetsu 3/21/2014 Đại học Công nghệ GTVT Công ty Taiyu Kensetsu
17 Hội thảo chuyên đề “Hệ số sức kháng cho thiết kế móng cọc theo phương pháp LRFD” 3/14/2014 Đại học Công nghệ GTVT GS.TS Nien-Yin Chang-
Trường Đại học Colorado- Mỹ
18 Hội thảo Khoa học công nghệ kỹ thuật giao thông  5/30/2014 Đại học Công nghệ GTVT Các nhà khoa học nước ngoài
19 Hội thảo Khoa học công nghệ kỹ thuật giao thông lần 3 16/10/2015 Đại học Công nghệ GTVT Các nhà khoa học nước ngoài
20 Hội thảo Khoa học giải pháp nâng cao chất lượng mặt đường bê tông asphalt tại Việt Nam 22/12/2015 Đại học Công nghệ GTVT Các nhà khoa học nước ngoài
21 Hội thảo quốc tế Giới thiệu công nghệ và các tiêu chuẩn kỹ thuật sơn chống ăn mòn, sơn kẻ đường trong xây dựng công trình giao thông 16/11/2016 Đại học Công nghệ GTVT Các nhà khoa học nước ngoài
22 Hội thảo Khoa học Công nghệ bê tông nhựa tiên tiến trong xây dựng, bảo trì đường bộ và định hướng sử dụng tại Việt Nam 22/11/2016 Đại học Công nghệ GTVT Các nhà khoa học nước ngoài