Danh sách đối tác chiến lược của Trường Đại học Công nghệ GTVT


Danh sách đối tác chiến lược của Trường Đại học Công nghệ GTVT

17/01/2017

Trường Đại học Công nghệ GTVT đã hợp tác toàn diện và có hiệu quả trên cả phương diện giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với nhiều đối tác nước ngoài đến từ các nước Mỹ, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ,... từng bước góp phần thực hiện mục tiêu đưa Trường Đại học Công nghệ trở thành trường trọng điểm quốc gia vào năm 2020 và trường đẳng cấp khu vực và quốc tế vào năm 2030. Dưới đây là danh sách các đối tác chiến lược đã hợp tác chặt chẽ với Nhà trường trong những năm qua. 

STT Tên đối tác Quốc gia Ngày ký MOU
1 Đại học Cergy-Pontoise Pháp 8/12/2014
2 Đại họcValenciennes & Hainaut-Cambresis Pháp 22/11/2014
3 Học Viện ứng dụng khoa học Quốc gia Pháp - INSA Rennes Pháp 9/12/2014
4 Hiệp hội các Viện Đại học Công nghệ của Pháp - ADUIT Pháp 27/04/2016
5 Đại học Parul Ấn Độ 20/1/2016
6 Công ty M/S Zydex Industries Ấn Độ 10/14/2014
7 Công ty SS. Sangyo Co., Ltd. Nhật Bản 30/6/2015
8 Công ty Matsubara Co., Ltd. Nhật Bản 2/7/2015
9 Công ty Central Nippon Highway Engineering Tokyo (HET) - NEXCO Nhật Bản 3/17/2015
10 Công ty Nippo  Nhật Bản 3/6/2015
11 Công ty Ashahi Glass Nhật Bản 1/4/2015
12 Công ty Nikken International Asia  Nhật Bản 12/17/2013
13 Công ty Tokyu Construction  Nhật Bản 12/20/2013
14 Công ty Taiyu Kensetsu  Nhật Bản 12/9/2013
15 Công ty Fukken & Minami Consultant  Nhật Bản 12/6/2013
16 Đại học Nihon Nhật Bản 17/7/2012 
17 Trường Đại học Hiroshima Nhật Bản 8/8/2016
18 Công ty Environwansystem Nhật Bản 17/11/2016
19 Công ty Luxgen Motors Vietnam Đài Loan 21/2/2013
20 Tổ chức Không khí sạch Châu Á (Clean Air Asia) Phillipine 13/5/2013
21 Đại học GTVT Viễn Đông  Nga 18/9/2015
22 Công ty Transit Service Resources - Nga Nga 12/7/2016
23 Công ty RMI Pavement Technology (QUASCO) Mỹ 21/9/2015
24 Công ty 3M Vietnam Mỹ 13/8/2015
25 Công ty Gamron Industries Malaysia 17/5/2016
26 Trường Đại học Đông Nam  Trung Quốc 13/4/2016
27 Trường Đại học Kyungil  Hàn Quốc 9/11/2016
28 Viện Nghiên cứu đường sắt Hàn Quốc Hàn Quốc 23/11/2016