Quy định và Mẫu đăng ký tóm tắt báo cáo Hội thảo Các giải pháp Kết cấu và Công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam, năm 2017.


Quy định và Mẫu đăng ký tóm tắt báo cáo Hội thảo Các giải pháp Kết cấu và Công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam, năm 2017.

18/07/2017

- Trước ngày 25/8 /2017: Các Tác giả đăng ký tên và tóm tắt báo cáo khoa học theo mẫu file đính kèm.

TÓM TẮT BÁO CÁO

Tên bài báo (Times New Roman 15, căn giữa, trên 24pt, dưới 12pt)

NGUYỄN VĂN A1, TRẦN VĂN B2 ... (Times New Roman 11, đậm. căn giữa)

1 Cơ quan, địa chỉ tác giả A (Times New Roman 11, nghiêng, căn giữa)

2 Cơ quan, địa chỉ tác giả B (Times New Roman 11, nghiêng, căn giữa)

…….

Email liên lạc: nguyenvana@gmail.com - Điện thoại liên hệ:

Tóm tắt báo cáo không quá 1 trang giấy khổ A4, cỡ chữ 12, font Times New Roman.

Nội dung tóm tắt:

- Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu.

- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.

- Kết quả và phát hiện chính.

- Kết luận và kiến nghị (dự kiến).

Bản đăng ký gửi về Phòng KHCN - HTQT, Trường Đại học Công nghệ GTVT. Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội. Điện thoại 024.35527872 (đ/c Trần Trung Hiếu - 0983.615.582). Email: tapchikhcngt@utt.edu.vn ./.