Nhân sự


Thông tin nhân sự Phòng KHCN-HTQT

19/01/2016

* Tổ chức nhân sự:

- Trưởng phòng: TS. Ngô Quốc Trinh

- Phó trưởng phòng: TS. Phạm Thái bình

- Chuyên viên: 07:

1. Ths Nguyễn Thị Thu Hiền

2. Ths- NCS Vũ Trung Hiếu

3. Ths. Đào Khánh Hưng

4. Ths. Phạm Thị Huyền

5. Ths. Phí Lương Vân

6. TS. Hoàng Vũ

7. KS. Vũ Cao Đạt