DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2010 – 2011


DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2010 – 2011

01/01/2016

TT

Mã số

Tên đề tài

SV thực hiện

GV hướng dẫn

Xếp loại

1

DTSV.09

Sử dụng bộ điều khiển PID để điều khiển máy điện một chiều

Nguyễn Trọng Nam
Tạ Lệ Thương
Lương Thị Hiền
Lớp 60 CĐĐT02                              

Dương Quang Khánh

A

2

DTSV.11

Chương trình quản lý bán hàng

Nguyễn Hoàng Nam Lớp 59 CĐT4

Nguyễn Thị Vân Anh

A

3

DTSV.12

Quản lý phòng Lab

Giang Văn Diện
Lớp 59 CĐT3

Nguyễn Thị Vân Anh

A

4

DTSV.01

Nghiên cứu hệ thống ổn định điện tử ESC trên ô tô (Electronic Stability Control) 

Nguyễn Văn Báo
Lớp 60 CĐÔ4

Nguyễn Văn Hiệp

A

5

DTSV.02

Thiết bị khoan cọc nhồi và các sự cố thường gặp trong thi công cọc khoan nhồi

Phạm Văn Tâm
Ngô Thế Quân
Lớp 59 CĐM1

Đào Mạnh Quyền

A

6

DTSV.06

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới mức tiêu hao nhiên liệu và các giải pháp để làm giảm mức tiêu hao nhiên liệu trên ô tô

Vũ Đức Trọng
Tạ Quốc Huy
Lớp 59 CĐM Ô3

Nguyễn Văn Chưởng

A

7

DTSV.07

Mã hóa email với phần mềm PGP

Nguyễn Văn Nam
Lớp 60 CĐĐT1

Phạm Trường Giang

B

8

DTSV.08

Xây dựng website khoa CNTT

Nguyễn Khắc Thịnh Lớp 59CĐT2
Phạm Duy
Lớp CĐT1

Nguyễn Tùng Dương

B

9

DTSV.10

Nghiên cứu một số công cụ đồ họa ứng dụng

Lưu Quang Thịnh
Lớp 60 CĐT6
Trần Thị Ngọc
Vũ Đình Hân
Lớp 60CĐT4

Nguyễn Thị Vân Anh

B

10

DTSV.03

Nghiên cứu đề xuất phương pháp luận xác định các trạm phục vụ kỹ thuật máy thi công cho các công ty xây dựng công trình giao thông

Dương Đình Luân
Lớp 60 CĐM2
Lại Tiến Dương
Lớp 60 CĐM1

Bùi Văn Trầm

B

11

DTSV.04

Sử dụng màu và hình ảnh động để nghiên cứu hệ thống phanh ABS

Nguyễn Văn Tuấn
Ngô Thế Quân
Lớp 59 CĐÔ1

Đỗ Thành Phương

B

12

DTSV.05

Tính toán ổn định xe chở rác thải cải tiến được lắp trên xe tải Kamaz 65115 phục vụ cho việc chở rác thải trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trần Văn Sơn
Lớp 60 CĐÔ 3
Cao Văn Duy
Lớp 60 CĐM2
Dương Đình Luân
Lớp 60 CĐM2                                                  

Trương Văn Toàn                                                                          

B