Danh sách đề tài KHCN cấp NN, Bộ, Tỉnh từ 2011 - 2017


Danh sách đề tài KHCN cấp NN, Bộ, Tỉnh từ 2011 - 2017

02/01/2017

TT

Tên đề tài

Mã số

Cấp
quản lý

Năm

Kinh phí
(triệu.đ)

Chủ trì

A

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

BĐKH-36

Nhà nước

2013

4600
năm 2013:
1.600
năm 2014:
3.000

TS. Đỗ Ngọc Viện

2

Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt

ĐTĐL.CN-45/16

Nhà nước

2016

4,950

TS. Lê Thu Sao

B

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới đến quá trình hình thành cường độ của mặt đường bêtông xi măng

DT114046

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2011

250

TS. Ngô Quốc Trinh

2

Nghiên cứu cơ sở phân tích và thử nghiệm năng lực chịu tải của các công trình cầu dưới tác dụng của tải trọng đường sắt cao tốc

DT114053

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2011

300

Ths. Nguyễn Đức Tuyên

3

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm đa năng (CBR – Marshall) xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nhiệm và xác định độ ổn định, độ dẻo của bê tông nhựa theo phương pháp Marshall

DT124040

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2012

250

TS.Ngô Quốc Trinh

4

Nghiên cứu ứng dụng mặt đường cứng cho vùng Tây Bắc

DT124013

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2012

250

Ths.Công Minh Quang

5

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tàu lặn ứng dụng trong công tác khảo sát, kiểm tra công trình giao thông dưới nước

DT134024

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2013

300

Ths. Nguyễn Văn Tuấn

6

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm điện tử xác định đa chỉ tiêu của vải địa kỹ thuật

DT134033

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2013

350

TS. Ngô Quốc Trinh

7

Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê về kích thước hình học và tính chất cơ học của kết cấu phục vụ cho việc thiết kế công trình bến cảng trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy

DT134008

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2013

280

PGS.TS. Nguyễn Văn Vi

8

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hawkeye trong khảo sát, đánh giá tình trạng mặt đường ô tô ở Việt Nam.

DT133012

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2013

1000

TS. Nguyễn Hoàng Long

9

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ "Do-nou" trong xây dựng đường Giao thông nông thôn ở Việt Nam

DT 134045

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2013

535

TS. Nguyễn Thị Loan

10

Nghiên cứu chế tạo bê tông polyme vô cơ sử dụng cát biển và công nghệ thi công trong xây dựng đường giao thông ở khu vực ven biển và hải đảo

DT144051

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2014

300

ThS. Lê Thanh Hải

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp dưới và vật liệu tưới dính bám đến tổng độ lún hằn bánh xe của mẫu thử bê tông Asphalt 2 lớp

DT144060

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2014

250

PGS.TS Đào Văn Đông

12

Nghiên cứu cải thiện chế độ làm việc của động cơ xăng khi ứng dụng cho xe ô tô hybrid trong đô thị Việt Nam

DT144027

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2014

500

TS. Nguyễn Văn Tuân

13

Nghiên cứu, chế tạo mô hình giao thông thông minh trên đường cao tốc phục vụ công tác đào tạo trong các trường ngành Giao thông vận tải

DT144037

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2014

400

Ths. Nguyễn Văn Tuấn

14

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm độ bền dai của bitum trên cơ sở cải tiến thiết bị kéo nén vạn năng

DT144026

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2014

175

Ks. Trần Thanh Hà

15

Nghiên cứu đánh giá sức kháng cắt trượt của các lớp bê tông asphalt trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam

DT154013

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2015

150

PGS.TS Đào Văn Đông

16

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng bitum bằng thiết bị cắt động lưu biến có thí nghiệm đối chiếu với độ nhớt động

DT154014

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2015

500

TS. Nguyễn Hoàng Long

17

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cắt bê tông cốt thép tích hợp trên máy xúc thủy lực phục vụ thi công và ứng cứu nhanh trong sửa chữa các công trình giao thông

DT153047

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2015

450

TS. Trần Thanh An

18

Nghiên cứu ứng dụng EGR và bộ lọc DPF nhằm giảm mức phát thải các chất độc hại trong khí xả động cơ diesel lắp trên các tàu cỡ vừa và nhỏ

-

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2015

550

TS. Vũ Ngọc Khiêm

19

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cấp độ nhận thức (Bloom) để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành GTVT

DT154039

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2015

100

ThS. Trần Hà Thanh

20

Nghiên cứu thử nghiệm trong phòng để cải thiện bitum bằng các phần tử nano dùng trong xây dựng công trình giao thông

DT144051

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2015

300

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thủy

21

Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị lát gạch nền (Block paver) phục vụ lát nền các công trình giao thông

DT164006

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2016

NSNN:690
Khác 150 (2016:
582,597)

ThS. Bùi Văn Trầm

22

Nghiên cứu nâng cao tính kinh tế nhiên liệu và giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel bằng cách cung cấp dimethyl ether vào đường nạp

DT164012

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2016

390

TS. Nguyễn Công Đoàn

23

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị tạo khí HHO bổ sung vào đường nạp của động cơ diesel thủy nhằm nâng cao chất lượng quá trình cháy và giảm độc hại của khí xả thải ra môi trường

DT163059

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2016

490

ThS. Trần Trọng Tuấn

24

Nghiên cứu sử dụng thiết bị FWD xác định mô đun đàn hồi của đất nền và các lớp vật liệu sử dụng trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam

DT164060

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2016

500

TS. Nguyễn Hoàng Long

25

Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể quản lý hệ thống bán vé trực tuyến cho hành khách sử dụng dịch vụ của hãng xe kinh doanh vận tải hành khách

DT164066

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2016

300

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

26

Nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức vận chuyển container trên đường sắt kết nối các phương thức vận tải trên trục Bắc - Nam

DT164024

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2016

340

TS. Lê Thu Sao

27  Nghiên cứu thành phần, các đặc tính cơ lý của bê tông Geopolymer tro bay và ứng dụng cho kết cấu dầm đúc sẵn DT174053 Vụ KHCN/
Bộ GTVT
2017 270 PGS.TS Đào Văn Đông
28 Đánh giá mức phát thải các chất thải phi truyền thống có trong khí xả của động cơ đốt trong khi sử dụng nhiên liệu sinh học và đề xuất giải pháp khắc phục DT174001 Vụ KHCN/
Bộ GTVT
2017 360 TS. Vũ Ngọc Khiêm
29 Nghiên cứu xây dựng khung tiêu chuẩn theo miền dịch vụ ITS và đề xuất lộ trình áp dụng tại Việt Nam. DT174038 Vụ KHCN/
Bộ GTVT
2017 360 TS. Đỗ Xuân Thu
30 Nghiên cứu cơ sở khoa học để áp dụng phương pháp cơ học – kinh nghiệm (The mechanistic empirical pavement design-MEPD) trong phân tích kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam DT174055 Vụ KHCN/
Bộ GTVT
2017 315 TS. Nguyễn Hoàng Long
31 Nghiên cứu sử dụng polyolefin chế tạo phụ gia cải thiện chất lượng nhựa đường và bê tông nhựa nâng cao khả năng kháng hằn vệt bánh xe tại Việt Nam DT174065 Vụ KHCN/
Bộ GTVT
2017 315 TS.Trần Ngọc Hưng

C

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

1

Giải pháp xử lý, tái chế phế phẩm nông nghiệp làm đường giao thông nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc

49/ĐTKHVP-2012

Tỉnh Vĩnh Phúc

2012

200

TS. Nguyễn Hoàng Long

D

NHIỆM VỤ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG CẤP BỘ

 

 

 

 

 

1

Xây dựng giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sửa chữa, nâng cấp đường ô tô (giai đoạn 2, năm 2011)

MT103003

Vụ MT/
Bộ GTVT

2011

500

TS. Nguyễn Hoàng Long

2

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí

MT103002

Vụ MT/
Bộ GTVT

2011

1,000

Ths. Trần Quang Dũng

3

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí

MT103002

Vụ MT/
Bộ GTVT

2012

200

Ths. Trần Quang Dũng

4

Khảo sát, đánh giá và dự thảo Sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong hệ thống động lực tàu thủy

NL122002

Vụ MT/
Bộ GTVT

2012

500

TS. Vũ Ngọc Khiêm

5

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí - Giai đoạn 2: 2013-2015

MT131004

Vụ MT/
Bộ GTVT

2013

2.000
năm 2013:
350

Ths. Trần Quang Dũng

6

Tính toán, xác định lượng phát thải của xe mô tô, xe gắn máy và đề xuất phương pháp kiểm soát tại 5 thành phố lớn, 2013-2014

MT133007

Vụ MT/
Bộ GTVT

2013

500
năm 2013:
200
năm 2014:
300

TS. Vương Văn Sơn

7

Xây dựng lồng ghép nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động đào tạo ngành Cơ khí GTVT

NL132006

Vụ MT/
Bộ GTVT

2013

500

ThS. Lê Xuân Thái

8

Thiết kế, chế tạo thí điểm xe mini-bus điện 12-15 chỗ ngồi. Đánh giá, dự thảo tiêu chuẩn và đề xuất ứng dụng trên một số tuyến vận tải hành khách công cộng tại các thành phố, 2013-2014

NL132004

Vụ MT/
Bộ GTVT

2013

2000
năm 2013:
1.600
năm 2014:
400

TS. Vũ Ngọc Khiêm

9

Dự thảo tiêu chuẩn khí thải mới và lộ trình thực hiện đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lắp động cơ diesel đang lưu hành tại Việt Nam, 2013-2014

-

Trung tâm sáng kiến không khí sạch Châu Á

2013

34.000
USD

TS. Vũ Ngọc Khiêm

10

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí (giai đoạn 2)

MT 131004
(thời gian thực hiện 36 tháng)

Vụ MT/
Bộ GTVT

2013

2000

ThS. Trần Quang Dũng

11

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng phương tiện giao thông phi cơ giới (Non – motorized) nhằm tiết kiệm nhiên liệu giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hạn chế ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn

NL142007

Vụ MT/
Bộ GTVT

2014

200

TS. Ngô Quốc Trinh

E

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM NGÀNH GTVT

 

 

 

 

 

1

Bitum-phương pháp xác định các đặc trưng lưu biến sử dụng lưu biến kế cắt động

TC1530

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2015

100

TS. Ngô Thị Thanh Hương

2

Bitum-phương pháp xác định độ cứng chống uốn từ biến ở nhiệt độ thấp sử dụng lưu biến kế uốn dầm

TC1531

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2015

100

TS. Nguyễn Minh Khoa

3

Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ nước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;
Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;
Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo  - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu

TC1542

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2015

80

TS. Lê Ngọc Lý

4

Bitum – Xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp kéo trực tiếp

TC 1532

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2015

100

PGS.TS. Đào Văn Đông

5

Sơn bảo vệ cầu thép và kết cấu thép- Sơn polyme fluor- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TC1540

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2015

70

PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

6

Bitum – Phương pháp thử nghiệm gia tốc lão hóa bitum sử dụng bình áp lực (PAV)

TC1625

Vụ KHCN/
Bộ GTVT

2016

60

TS. Trần Ngọc Hưng