DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012


DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012

15/01/2016

I. NCKH Giảng viên

TT

Mã số

Tên đề tài

Người thực hiện

Xếp loại

1

DT1112.01

Sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT với việc học tập và làm theo phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh

CN. Vũ Đình Năm
CN. Nguyễn Tiến Trí
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

B

2

DT1112.02

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT

CN. Hà Hoài Giang
ThS. Nguyễn Cao Hiến
CN. Nguyễn Thị Thu

B

3

DT1112.03

Nâng cao giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT

ThS. Nguyễn Thị Thơ
CN. Bùi Trường Giang

C

4

DT1112.04

Nâng cao nhận thức về công giáo đối với học sinh - sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT

ThS. Trần Thị Tâm
ThS. Trịnh Thị Thu Hằng
ThS. Phan Huy Trường

B

5

DT1112.05

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Công nghệ GTVT

ThS. Nguyễn Thị Hoa
ThS. Lê Thành Long

B

6

DT1112.06

Vấn đề học liệu các môn lý luận chính trị theo tín chỉ trong trường Đại học Công nghệ GTVT hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

C

7

DT1112.07

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho học sinh, sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT

ThS. Lương Công Lý
CN. Vũ Thị Kiều Ly
ThS. Phạm Văn Tân

A

8

DT1112.08

Xây dựng quy trình chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng hệ thống lái trợ lực bằng động cơ điện

ThS. Nguyễn Duy Tưởng

A

9

DT1112.09

Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy diesel D19E trong quá trình thiết kế

KS. Vũ Văn Hiệp
KS. Yên Văn Thực

B

10

DT1112.10

Ứng dụng phần mềm matlab để xác định trọng lượng kéo hợp lý của đoàn tàu trong khu đoạn Bỉm Sơn - Đồng Giao

KS. Trần Văn Hiếu

B

11

DT1112.11

Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu mức độ ô nhiễm tiếng ồn do trạm bê tông nhựa nóng năng suất 80T/h gây ra trong quá trình hoạt động

ThS. Bùi Văn Trầm

B

12

DT1112.12

Xây dựng thư viện mô phỏng hệ thống thủy lực các máy làm đất phục vụ giảng dạy cho chuyên ngành máy xây dựng

ThS. Vũ Phi Long
ThS. Đỗ Phúc Hậu
ThS. Đào Mạnh Quyền

A

13

DT1112.13

Thiết kế hệ thống phanh thủy lực trên ô tô bằng ngôn ngữ lập trình Delphi

ThS. Bùi Ngọc Ánh

B

14

DT1112.14

Xác định cường độ mòn má phanh của cơ cấu phanh bánh xe một số loại ô tô trong quá trình sử dụng ở Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Diệp Thành
ThS. Bùi Ngọc Ánh

B

15

DT1112.15

Thiết kế quy trình công nghệ đổ nhựa chockfast căn máy chính tàu hàng 7200 DWT

KS. Hoàng Tú
KS. Trương Tất Anh

B

16

DT1112.16

Nghiên cứu, thiết kế mô hình tàu lặn kiểm tra công trình giao thông dưới nước

KS. Nguyễn Văn Tuấn
KS. Vũ Duy Tùng

B

17

DT1112.17

Nghiên cứu ảnh hưởng pha phối khí tới chế độ làm việc của động cơ xăng bằng phần mềm AVL BOOST

ThS. Nguyễn Văn Tuân
ThS. Lê Quang Thắng

A

18

DT1112.18

Nghiên cứu xác định lượng phát thải độc hại của ô tô tải nhỏ sử dụng ở Việt Nam

ThS. Vương Văn Sơn

A

19

DT1112.19

Nghiên cứu bài toán tương tác giữa cọc đơn với đất nền khi chịu tải trọng tĩnh nằm ngang

ThS. Ngô Quốc Trinh

A

20

DT1112.20

Tương quan về độ bền chống cắt của đất dính mềm yếu xác định từ các phương pháp khác nhau

KS. Phạm Thái Bình

B

21

DT1112.21

Nghiên cứu ảnh hưởng thay đổi góc chéo đến nội lực tại các mặt cắt dầm bê tông cốt thép chữ I trong cầu dầm chéo góc trên đường ô tô

ThS. Ngô Thị Hồng Quế
ThS. Trần Thị Lý

A

22

DT1112.23

Nghiên cứu trạng thái ứng suất và vùng biến dạng dẻo trong nền đất tự nhiên chịu tác dụng tải trọng nền đường đắp

ThS. Nguyễn Minh Khoa

B

23

DT1112.24

Nghiên cứu tương tác cọc cát - nền đất yếu trong giải pháp gia cường nền đất yếu bằng cọc cát áp dụng cho đường ô tô, sân bay

ThS. Phạm Văn Huỳnh

B

24

DT1112.25

Ứng dụng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss giải bài toán siêu tĩnh hệ thanh trong cơ học kết cấu

TS. Nguyễn Thùy Anh

B

25

DT1112.26

Xây dựng mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng bằng xe bus cho thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2009-2020 và định hướng tới năm 2030.

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

B

26

DT1112.27

Đề xuất một phương pháp tính toán lực xung kích đối với cầu đường bộ

TS. Lê Văn Mạnh

B

27

DT1112.28

Tính toán kết cấu bê tông cốt thép chịu lực cục bộ theo mô hình giàn ảo (Strut and tie)

ThS. Nguyễn Thanh Hưng
ThS. Trần Thị Lý
ThS. Ngô Thị Hồng Quế

A

28

DT1112.29

Một số kiến nghị về chiều dày hợp lý lớp bê tông nhựa trong mặt đường ô tô

ThS. Hoàng Thị Hương Giang
ThS. Bùi Ngọc Kiên

B

29

DT1112.30

Nghiên cứu mô phỏng một số thí nghiệm chính trong môn học Sức bền vật liệu sử dụng mô hình máy thí nghiệm ảo

ThS. Vũ Anh Tuấn
CN. Đỗ Quang Chấn

B

30

DT1112.31

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam trong giảng dạy học phần Autocad tại trường Đại học Công nghệ GTVT

ThS. Dương Thị Ngọc Thu
ThS. Đào Thị Hương Giang
ThS. Kiều Lan Hương

B

31

DT1112.32

Phân tích ổn định phi tuyến của vỏ trụ kín làm bằng vật liệu FGM

ThS. Bùi Gia Phi
ThS. Nguyễn Thị Huệ

B

32

DT1112.33

Nghiên cứu ổn định chung của công trình bến tường cừ một neo theo lý thuyết độ tin cậy

TS. Nguyễn Văn Vi
KS. Nguyễn Văn Biên
KS. Nguyễn Văn Dũng

A

33

DT1112.39

Xây dựng và hệ thống một số bài toán quy hoạch tuyến tính

ThS. Trần Thái Minh

B

34

DT1112.40

Xây dựng các video hướng dẫn thí nghiệm thực hành môn hóa học đại cương

ThS. Phạm Hồng Chuyên
ThS. Lưu Thị Thu Hà
ThS. Lê Minh Đức

B

35

DT1112.41

Khai thác thư viện giáo trình điện tử phục vụ việc tham khảo và học tập của học sinh - sinh viên tại thư viện trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

CN. Trần Việt Vương
ThS. Đào Văn Toàn
ThS. Nguyễn Thị Hồng Thương

B

36

DT1112.42

Đánh giá nội bộ "Triển khai áp dụng ISO 9001-2000 trong công tác Thi đua khen thưởng của Trường Đại học Công nghệ GTVT"

ThS. Ngô Đức Hinh
ThS. Nguyễn Văn Bằng
ThS. Nguyễn Thị Thanh

C

37

DT1112.43

Nguồn lực và vấn đề nghèo đói hộ nông dân Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên.

ThS. Trần Thị Thanh Xuân

B

38

DT1112.45

Nghiên cứu các hệ mã hóa ứng dụng xác thực thực thể trong giao dịch điện từ

ThS. Lê Thanh Tấn
ThS. Lê Thị Hoa
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

A

39

DT1112.46

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ "Do-nou" trong xây dựng đường giao thông nông thôn Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Loan                                                                            

A