Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bê tông asphalt tái chế ấm và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam


Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bê tông asphalt tái chế ấm và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam

24/09/2021

Tái chế vật liệu cào bóc mặt đường bê tông asphalt cũ (Reclaimed Asphalt Pevement – RAP) đã và đang là xu hướng của ngành công nghiệp asphalt ở các nước hiện nay. Song song với công nghệ tái chế vật liệu RAP, các giải pháp công nghệ để hạ thấp nhiệt độ chế tạo và thi công hỗn hợp asphalt cũng được quan tâm nghiên cứu ứng dụng nhiều ở các nước. Theo số liệu của hiệp hội mặt đường asphalt Mỹ, hiện nay có khoảng hơn 50% sản phẩm bê tông asphalt sử dụng ở Mỹ là bê tông asphalt ấm (Warm Mix Asphalt-WMA). Việc kết hợp công nghệ WMA cho hỗn hợp sử dụng RAP sẽ đem lại nhiều hiệu quả về mặt kinh tế, kỹ thuật và môi trường. Xuất phát từ thực tế đó, với sự tài trợ của Chương trình nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới (KC.02) của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhóm thực hiện đề tài do PGS.TS. Đào Văn Đông làm chủ nhiệm đã tiến hành nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thi công đánh giá thí điểm công nghệ này ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu đánh giá trong phòng và đánh giá thí điểm hiện trường 4056,5 m2 trên Quốc lộ 51 (đoạn Biên Hòa – Vũng Tàu) sau 2 năm thi công cho thấy, các đặc trưng khai thác của đoạn đường thử nghiệm vẫn đáp ứng được các yêu cầu khai thác với cấp hạng và kỹ thuật cho phép.

Nghiên cứu đã thiết kế và chế tạo được hỗn hợp bê tông asphalt tái chế ấm ở trong phòng thí nghiệm và ở trạm trộn có tỷ lệ RAP lên đến 50%. Các chỉ tiêu kỹ thuật và tính năng của hỗn hợp đều đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật làm lớp mặt cho kết cấu mặt đường ô tô cấp cao ở Việt Nam.

Với giải pháp công nghệ BTATCA đề tài nghiên cứu đưa ra sẽ cho phép giảm giá thành xây dựng mặt đường và tiết kiệm được nguồn tài nguyên không tái tạo tạo (cốt liệu đá dăm, chất kết dính bitum dào mỏ) do trong thành phần hỗn hợp sử dụng vật liệu cào bóc mặt đường asphalt cũ (RAP) để thay thế vật liệu mới. Ngoài ra, do nhiệt độ chế tạo của BTATCA thấp hơn so với hỗn hợp bê tông asphalt nóng truyền thống nên sẽ giảm được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.