Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ: Nghiên cứu các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng logistics nhằm kết nối các tỉnh khu vực miền Trung


Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ: Nghiên cứu các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng logistics nhằm kết nối các tỉnh khu vực miền Trung

04/07/2022

Ngày 30/6/2022 tại trường Đại học Công nghệ GTVT, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng logistics nhằm kết nối các tỉnh khu vực miền Trung”, mã số: DT214030. 

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giao thông vận tải, do nhóm Giảng viên Trường Đại học Công nghệ GTVT và các chuyên gia thực hiện gồm: TS. Trần Thế Tuân (Chủ nhiệm đề tài) và các thành viên TS. Hoàng Thị Hồng Lê, TS. Nguyễn Thị Hạnh, TS. Đỗ Quang Hưng, TS. Đỗ Thị Hồng Vân, Ths Lê Thị Liễu – Trường Đại học Công nghệ GTVT, TS.Bùi Hoàng Lâm – Bộ GTVT, TS. Nguyễn Anh Tuấn – Viện NC Đông Nam Á, TS Phùng Thế Đông – Học viện Chính sách và phát triển và TS. Bùi Văn Viễn – Trường Đại học Đông Á.

Theo báo cáo, đề tài đã đánh giá thực trạng và phân tích một cách sâu sắc về kết cấu hạ tầng logistics và phát triển kết cấu hạ tầng logistics tại khu vực miền Trung, chỉ ra những nguyên nhân tác động đến sự phát triển kết cấu hạ tầng logistics. Đống thời nghiên cứu cũng chỉ ra những tác động từ việc phát triển kết cấu hạ tầng logistics, kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân của nó đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng logistics hiện nay ở khu vực miền Trung. Và đưa ra đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển kết cấu hạ tầng logistics của khu vực miền Trung qua đó làm tăng tính kết nối đối với các tỉnh trong khu vực, các khu vực khác và quốc tế.

Hộ đồng nghiệm thu đánh giá cao về giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài, đã góp phần giải quyết một vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Đề tài là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan quản lý nhà nước Bộ ngành, chính quyền địa phương các tỉnh khu vực miền Trung và các doanh nghiệp cung cấp, sử dụng dịch vụ logistics tại khu vực miền Trung cũng như phục vụ bạn đọc có nhu cầu quan tâm.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đánh giá đạt loại A.