XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2023 - CHƯA XÉT ĐIỀU KIỆN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC (DỰ KIẾN)


XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2023 - CHƯA XÉT ĐIỀU KIỆN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC (DỰ KIẾN)

05/04/2023

Các bạn sinh viên kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2023 về điểm các học phần (Trong danh sách sẽ cập nhật bổ sung các điều kiện chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học sau).

Nếu có thắc mắc đề nghị các bạn sinh viên gửi phản hồi về Văn phòng Khoa để tổng hợp gửi Phòng KT&ĐBCLĐT phối hợp xử lý.

Thời gian chậm nhất đến ngày 10/04/2023