DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 7/2023 (DỰ KIẾN)


DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 7/2023 (DỰ KIẾN)

06/07/2023

Sinh viên chú ý theo dõi điều kiện xét tốt nghiệp về điểm đợt tháng 7 năm 2023.

Lưu ý: Danh sách SV chưa đạt về các điều kiện chứng chỉ Phòng sẽ cập nhật bổ sung vào đợt xét chính thức ngày 10/07/2023

Nếu SV có thắc mắc đề nghị phản hồi về Văn phòng Khoa tổng hợp gửi Phòng KT&ĐBCLĐT. Thời gian chậm nhất ngày 10/07/2023