DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2023 (DỰ KIẾN)


DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2023 (DỰ KIẾN)

29/09/2023

Sinh viên chú ý theo dõi điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2023. Trong danh sách xét dự kiến sinh viên kiểm tra các điều kiện về điểm các học phần, các điều kiện về chứng chỉ GDTC, CCNN. CCTH Phòng KT&ĐBCLĐT sẽ cập nhật bổ sung trong lần xét chính thức (04/10/2023). Mọi thông tin phản hồi đề nghị Sinh viên gửi về VP Khoa phụ trách để tổng hợp xử lý.