LỊCH THI KTHP (CHỈNH SỬA) - LẦN 1 KỲ 1 NĂM 2022 - 2023


LỊCH THI KTHP (CHỈNH SỬA) - LẦN 1 KỲ 1 NĂM 2022 - 2023

10/11/2022

1. Phòng KT&ĐBCLĐT thông báo lịch thi cho sinh viên (có chỉnh sửa). Chi tiết theo lịch thi đính kèm.

2. Thông báo học phí Kỳ 1 năm 2022 - 2023. Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí theo thông báo (file đính kèm)

- Thời hạn nộp học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023, học kỳ phụ đợt 9 : đến 17h ngày 18/11/2022. 

-  Quá thời hạn nêu trên, nếu sinh viên vẫn còn nợ học phí sẽ bị cấm thi kết thúc học phần