Lịch thi kết thúc học phần tuần ngày 14,15,21,22/8/2021


Lịch thi kết thúc học phần tuần ngày 14,15,21,22/8/2021

13/08/2021

Theo yêu cầu của Khoa Kinh tế, Sinh viên 1 số lớp tiếp tục thi kết thúc HP học kỳ 2 năm học 2020-2021 vào các ngày cuối tuần.
Sinh viên xem thông tin chi tiết trong File đính kèm.

Chú ý: Do thi vấn đáp trực tuyến nên thời gian hỏi thi là theo dự kiến. Tuỳ thuộc số lượng SV đã dự thi từng ngày cụ thể, các Bộ môn có thể điều chỉnh lịch thi để phù hợp với thực tế. Đề nghị các lớp trưởng và SV duy trì liên lạc chặt chẽ với GV giảng dậy để nắm bắt kịp hời lịch thi của lớp.

File đính kèm