Lịch thi Kết thúc học phần kỳ 2 năm 2020-2021 (Thi trực tuyến)


Lịch thi Kết thúc học phần kỳ 2 năm 2020-2021 (Thi trực tuyến)

20/06/2021

1. Tuần từ 21 đến 25/6/21: Sinh viên tập trung ôn thi và cài đặt, thử nghiệm phần mềm Microsoft Teams theo tài liệu hướng dẫn (kèm theo).

2. Tuần từ 28 đến ngày 2/7/2021: Sinh viên thi theo lịch thi trong File đính kèm.

3. Lịch thi các tuần tiếp theo sẽ được cập nhật trước ít nhất 4 ngày để SV có điều kiện ôn thi tốt nhất.

4. Danh sách thi sẽ được cập nhật trước ngày thi 2 ngày. Đề nghị Sinh viên chú ý theo dõi