LỊCH THI BỔ SUNG VÒNG 2 ( Năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022)


LỊCH THI BỔ SUNG VÒNG 2 ( Năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022)

05/02/2023

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT thông báo lịch thi lại bổ sung các học phần thi chung từ năm 2019 - 2022 (Theo danh sách đính kèm). Căn cứ theo danh sách đăng ký thi lại các học phần tổ chức thi chung các Khoa, Phòng KT&ĐBCLĐT sẽ thông báo danh sách trước đợt thi.

Sinh viên chú ý theo dõi!