KẾ HOẠCH THI ĐHCQ (Đợt học bổ sung từ 21/9/2015-15/11/2015)