Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp khóa 66 khoa kinh tế - Đợt xét T6/2019


Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp khóa 66 khoa kinh tế - Đợt xét T6/2019

07/06/2019

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm . 

Các thắc mắc phản hồi về điểm sinh viên liên hệ phòng 409H1 hoặc tại đây : https://www.facebook.com/DBCLUTT/

Các thắc mắc về thông tin quê quán , nơi sinh .v.v.... Sinh viên liên hệ phòng 206H3 

Thời gian nhận phản hồi thắc mắc tới hết ngày 09/06/2019