Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp khóa 63 - Đại Học Chính Quy - Đợt 2 -13/07/2018