Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp hệ Đại Học Chính Quy - Đợt tháng 07/2021


Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp hệ Đại Học Chính Quy - Đợt tháng 07/2021

18/07/2021

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm .

Chú ý : Đây là danh sách dự kiến chưa phải danh sách chính thức

 

Các thắc mắc phản hồi về điểm sinh viên liên hệ phòng Khảo thí & ĐBCLĐT (tầng 3 nhà A3) hoặc tại đây : https://www.facebook.com/DBCLUTT/

Các thắc mắc về thông tin quê quán , nơi sinh .v.v.... Sinh viên liên hệ phòng 206H3.

Thời gian nhận phản hồi tới hết ngày 20/07/2021