Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 68 Đại Học Chính Quy


Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 68 Đại Học Chính Quy

06/03/2018

Sinh viên xem danh sách điểm trong file đính kèm . 

Lớp trưởng các lớp in danh sách và thu tiền thi lại HK 1 - 2017 -2018 của các bạn phải thi lại trong lớp . 

Nộp tiền thi lại tại phòng ĐBCLĐT 409-H1 . Hạn cuối nộp tiền 16/08/2018

Mọi thắc mắc về điểm , về danh sách báo về phòng 409-H1 hoặc tại đây :https://www.facebook.com/DBCLUTT/