Danh sách chính thức xét nhận đồ án tốt nghiệp hệ Đại Học Chính Quy K65 - Công Trình - Đợt tháng 12/2018


Danh sách chính thức xét nhận đồ án tốt nghiệp hệ Đại Học Chính Quy K65 - Công Trình - Đợt tháng 12/2018

23/12/2018

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm . 

Các thắc mắc phản hồi về điểm sinh viên liên hệ phòng 409H1 hoặc tại đây : https://www.facebook.com/DBCLUTT/

Các thắc mắc về thông tin quê quán , nơi sinh .v.v.... Sinh viên liên hệ phòng 206H3 

Thời gian nhận phản hồi thắc mắc tới hết ngày 24/12/2018