TRA CỨU THÔNG TIN BẰNG TỐT NGHIỆP


TRA CỨU THÔNG TIN BẰNG TỐT NGHIỆP

24/05/2022

TRA CỨU THÔNG TIN BẰNG TỐT NGHIỆP

Đối tượng: SV hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ GTVT đã được xét tốt nghiệp.

Cách thức tra cứu:

  • - Sinh viên truy cập link: Tra cứu thông tin bằng
  • - Gõ Mã Sinh viên và ấn nút TÌM.
  • - Nếu SV đã có bằng hệ thống sẽ trả về thông tin chính được ghi trên bằng bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, ngành đào tạo, xếp loại tốt nghiệp, số hiệu văn bằng, số vào sổ gốc cấp bằng.
  • - Nếu chưa có bằng hệ thống sẽ thông báo "KHÔNG TÌM THẤY DỮ LIỆU!"

 

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng đào tạo qua số điện thoại  02435526713.