Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, mô-đun của Trường ĐH CNGTVT