Thông báo vvề việc Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2022 - 2023 - CSĐT Hà Nội (Lần 1)


Thông báo vvề việc Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2022 - 2023 - CSĐT Hà Nội (Lần 1)

01/03/2023

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV (ĐỢT 3 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023)

- Thời gian học: Các buổi tối trong tuần và cả ngày thứ 7, Chủ nhật (không học tối thứ 7, CN); từ 20/3/2023 - 28/5/2023.

- Đối tượng: toàn bộ SV của tất cả các khóa - Cơ sở đào tạo Hà Nội có nhu cầu học lại, học cải thiện (trừ các lớp có kế hoạch học ngoài CSĐT Hà Nội hoặc tại CSĐT Vĩnh Phúc, Thái Nguyên trùng với thời gian học nói trên của Đợt 3).

- Các bước để mở lớp và đăng kí học:

+ Những SV có nhu cầu học lại, học cải thiện (không bao gồm các SV học mới) tự lập danh sách (lưu ý phải đề xuất luôn lịch học (chỉ học theo Thời gian học nói trên), đúng tên – mã học phần và phải đề xuất đủ thời lượng (số tiết) học) và gửi về Văn phòng khoa để tập hợp.

+ Các Văn phòng khoa tập hợp danh sách và chuyển về phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 03/3/2023 (theo mẫu).

+ Căn cứ vào các danh sách do các Văn phòng khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ xem xét để mở lớp.

+ Các lớp được mở và cách thức đăng kí học sẽ được phòng Đào tạo thông báo trên trang https://utt.edu.vn/daotao hoặc về các VPK trước 17h00 ngày 06/3/2023.

SV nộp học phí qua tài khoản của Trường từ 20/3/2023 đến 17h00 ngày 27/3/2023. Những sinh viên không nộp đủ học phí đúng hạn sẽ không được dự thi vòng 1; nếu tiếp tục không nộp đủ học phí trước khi thi vòng 2 sẽ không được dự thi vòng 2.

* CHÚ Ý:

            - Những SV chưa có đầy đủ điểm liên hệ với phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT – Tầng 1 nhà H3 để được giải quyết trước khi đăng kí học.

            - Sau khi hoàn thành việc đăng kí / hủy, SV Thoát (Đăng xuất) khỏi tài khoản rồi Đăng nhập lại để kiểm tra kết quả cuối cùng và phải chụp lại ảnh màn hình kết quả cuối cùng (thể hiện rõ thông tin cá nhân và kết quả đăng ký / hủy cuối cùng).

            - SV cân nhắc kĩ trước khi đăng kí (cả trên bản cứng và trên tài khoản cá nhân), những SV đã đăng kí trên bản cứng và trên tài khoản cá nhân sẽ không được phép hủy.