THÔNG BÁO V/V: NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC ĐỂ XÉT CHUẨN ĐẦU RA VÀ MIỄN HỌC PHẦN TIẾNG ANH (DC1CB35)


THÔNG BÁO V/V: NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC ĐỂ XÉT CHUẨN ĐẦU RA VÀ MIỄN HỌC PHẦN TIẾNG ANH (DC1CB35)

28/02/2024

THÔNG BÁO

V/V: NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC ĐỂ XÉT CHUẨN ĐẦU RA VÀ MIỄN HỌC PHẦN TIẾNG ANH (DC1CB35)

I. Hồ sơ:

1. Bản photo chứng chỉ. Sinh viên mang theo chứng chỉ gốc để đối chiếu.

- Đối với chứng chỉ tiếng Anh dùng để xét miễn Học phần Tiếng Anh (DC1CB35), sinh viên nộp bản sao công chứng chứng chỉ.

2. Bản photo tra cứu điểm thi chứng chỉ (có đầy đủ thông tin cá nhân trên đó: họ và tên, số báo danh, tên kỳ thi, ngày tháng năm sinh (nếu có)).

3. Thông tin cá nhân (ghi vào mặt trước của chứng chỉ): Họ và tên, lớp, mã số sinh viên, số cccd hoặc cmt sử dụng để thi chứng chỉ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại (dùng để xét chuẩn đầu ra).

4. Đơn xin miễn HP. Tiếng Anh (DC1CB35) theo quy định (dùng để xét miễn HP. Tiếng Anh).

LƯU Ý: Chứng chỉ tiếng Anh, tin học trong nước phải là chứng chỉ do các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sử dụng mẫu phôi của bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Thời gian nộp chứng chỉ: Sáng thứ 3,5 và chiều thứ 2,4,6 hàng tuần

III. Địa điểm nộp: Văn phòng tuyển sinh 102-103 H3

IV. Thông tin liên hệ: cô Tô Vân Hoà - chuyên viên phòng Đào tạo

Sđt: 0904633996

Email: hoatv@utt.edu.vn