Thông báo V/v học online các ngày 17, 18, 19 /5/2023 - Hà Nội


Thông báo V/v học online các ngày 17, 18, 19 /5/2023 - Hà Nội

15/05/2023

   Từ ngày 17/5/2023 đến hết ngày 19/5/2023, Nhà trường thực hiện công tác bảo dưỡng hệ thống điện tại CSĐT Hà Nội, do vậy có thể dẫn đến tình trạng điện bị chập chờn tại các lớp học gây ảnh hưởng đến việc giảng dạy và học tập.

   Để đảm bảo việc giảng dạy và học tập được ổn định, từ ngày 17/5/2023 (thứ 4) đến hết ngày 19/5/2023 (thứ 6), các lớp học tại CSĐT Hà Nội sẽ chuyển sang học online theo TKB hiện hành. Các lớp có lịch thi trong thời gian nói trên sẽ hoãn thi và bố trí thi bù sau theo thông báo của văn phòng các Khoa chuyên ngành.

   Từ ngày 20/5/2023, các lớp quay trở lại Trường để học trực tiếp và thi tại Trường theo kế hoạch.

Trong quá trình học online, GV và SV cần hỗ trợ vui lòng liên hệ đồng chí Vương (TT CNTT - TV) theo số điện thoại 0984.103.238