Thông báo v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 3) - ĐIều chỉnh thời gian đăng kí học


Thông báo v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 3) - ĐIều chỉnh thời gian đăng kí học

09/03/2023

- Thời gian đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2022 - 2023 được điều chỉnh theo lịch mới như sau: từ 13h00 ngày 12/3/2023 đến hết ngày 13/3/2023.

- Phòng Đào tạo sẽ thông báo các lớp học phần được Mở / Hủy trong đợt đăng kí này trước ngày 15/3/2023

Các nội dung khác vẫn theo như các thông báo trước đây.

Đề nghị SV cập nhật và thực hiện đúng hạn.