Thông báo về việc Đăng kí học Đợt 8.4 - Năm học 2023 - 2024 - Phân hiệu Hà Nội (Lần 1)


Thông báo về việc Đăng kí học Đợt 8.4 - Năm học 2023 - 2024 - Phân hiệu Hà Nội (Lần 1)

27/02/2024

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV (ĐỢT 8.4 - NĂM HỌC 2023 - 2024)

     - Thời gian học: Từ tiết 13 đến tiết 15 các ngày trong tuần và cả ngày thứ 7, Chủ nhật (không học tối thứ 7, CN); từ 08/4/2024 - 16/6/2024 (10 tuần).

     - Đối tượng: toàn bộ SV của tất cả các khóa của Phân hiệu Hà Nội có nhu cầu học lại, học cải thiện (trừ các lớp có kế hoạch học tại Vĩnh Phúc, Thái Nguyên hoặc ngoài Phân hiệu Hà Nội trùng với thời gian học nói trên của Đợt 8.4).

     - Các bước để mở lớp và đăng kí học:

          + Những SV có nhu cầu học lại, học cải thiện (không bao gồm các SV học mới) tự lập danh sách (lưu ý phải đề xuất luôn lịch học (chỉ học theo Thời gian học nói trên, riêng các học phần Giáo dục thể chất chỉ học vào ngày thứ 7 và Chủ nhật), đúng tên – mã học phần và phải đề xuất đủ thời lượng (số tiết) học) và gửi về Văn phòng khoa để tập hợp.

          + Các Văn phòng khoa tập hợp danh sách và chuyển về phòng Đào tạo trước 11h00 ngày 05/3/2024 (theo mẫu).

          + Căn cứ vào các danh sách do các Văn phòng khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ xem xét để mở lớp đăng kí.

          + Các lớp được mở và cách thức đăng kí học sẽ được phòng Đào tạo thông báo trên trang https://utt.edu.vn/daotao hoặc về các VPK trước 17h00 ngày 07/3/2024.

* CHÚ Ý:

            - SV cân nhắc kĩ trước khi đăng kí (cả trên bản cứng và trên tài khoản cá nhân), những SV đã đăng kí trên bản cứng và trên tài khoản cá nhân sẽ không được phép hủy.

            - SV nộp học phí về tài khoản của Trường từ ngày 20/3/2024 đến hết ngày 24/3/2024.

            - SV thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo để cập nhật thông tin.