Thông báo Điều chỉnh phòng học (Hà Nội) ngày 08 và 09 tháng 9/2023


Thông báo Điều chỉnh phòng học (Hà Nội) ngày 08 và 09 tháng 9/2023

06/09/2023

Ngày 08 và 09 tháng 9/2023 (thứ 6 và thứ 7), các lớp học tại tầng 1 nhà A1 và A2 (Hà Nội) sẽ chuyển sang các phòng học dưới đây (lịch học vẫn giữ đúng theo TKB):

Phòng học theo TKB Chuyển sang phòng
101   A1 201   C3
102   A1 202   C3
103   A1 203   C3
104   A1 204   C3
101   A2 205  C3
102   A2 206   C3
103   A2 105  C3
104   A2 106   C3