Thông báo đăng kí Ca thi và Địa điểm thi - Kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (Đợt tháng 5 / 2024)


Thông báo đăng kí Ca thi và Địa điểm thi - Kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (Đợt tháng 5 / 2024)

13/05/2024

Những SV đã nộp lệ phí Kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (Đợt tháng 05/2024) đúng hạn sẽ thực hiện đăng kí Ca thi và Địa điểm thi đến 11h00 ngày 14/5/2024 bằng cách truy cập vào link bên dưới, điền đầy đủ thông tin cá nhân, chọn Ca thi (trong 2 ngày 18 và 19 tháng 5/2024) và Địa điểm thi (CSĐT HÀ NỘI hoặc VĨNH PHÚC) phù hợp.

* Lưu ý:

     - Mỗi ca thi, địa điểm thi chỉ đáp ứng được một số lượng SV nhất định, do vậy khi ca thi, địa điểm thi đó đã đạt đủ số lượng đăng kí tối đa, SV sẽ phải lựa chọn ca thi, địa điểm thi khác vẫn còn chỗ trống.

     - Chỉ những SV nộp lệ phí thi đúng hạn mới được tham gia đăng kí;

     - Những SV đã nộp lệ phí đúng hạn nhưng không đăng kí vẫn tham gia dự thi trong đợt này (thi trong ngày 18 và 19 tháng 05/2024) nhưng sẽ phải tuân theo sự bố trí Ca thi của Trường

     - Mỗi SV chỉ được đăng kí 01 lần. Trường hợp 1 SV đăng kí nhiều lần, SV đó sẽ phải tuân theo sự bố trí Ca thi và Địa điểm thi của Trường (thi trong ngày 18 và 19 tháng 05/2024 tại CSĐT Hà Nội hoặc Vĩnh Phúc).

     - Ngày 15/5/2024, Nhà trường sẽ công bố lịch thi chính thức của từng SV tại trang https://utt.edu.vn/daotao

Link đăng kí ca thi: https://utt.page.link/dangkyTANB