Thông báo đăng kí Ca thi (tại CSĐT Hà Nội) - Kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (Đợt tháng 01/2024)


Thông báo đăng kí Ca thi (tại CSĐT Hà Nội) - Kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (Đợt tháng 01/2024)

18/01/2024

Những SV đã nộp lệ phí Kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (Đợt tháng 01/2024) đúng hạn sẽ thực hiện đăng kí Ca thi đến hết ngày 20/01/2024 bằng cách truy cập vào link bên dưới, điền đầy đủ thông tin và chọn Ca thi (tại CSĐT HÀ NỘI).

* Lưu ý:

     - Mỗi ca thi chỉ đáp ứng được một số lượng SV nhất định, do vậy khi ca thi đó đã đạt đủ số lượng đăng kí tối đa, SV sẽ phải lựa chọn ca thi khác vẫn còn chỗ trống.

     - Chỉ những SV nộp lệ phí thi đúng hạn mới được tham gia đăng kí;

     - Những SV đã nộp lệ phí đúng hạn nhưng không đăng kí vẫn tham gia dự thi trong đợt này (thi trong ngày 27 và 28 tháng 01/2024) nhưng sẽ phải tuân theo sự bố trí Ca thi của Trường

     - Mỗi SV chỉ được đăng kí 01 lần. Trường hợp 1 SV đăng kí nhiều lần, SV đó sẽ phải tuân theo sự bố trí Ca thi và Địa điểm thi của Trường (thi trong ngày 27 và 28 tháng 01/2024).

     - Ngày 24/01/2024, Nhà trường sẽ công bố lịch thi chính thức của từng SV tại trang https://utt.edu.vn/daotao

Link đăng kí ca thi: https://utt.page.link/dangkyTANB