Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 05/2024


Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 05/2024

14/05/2024

Sinh viên thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, trực tiếp tại CSĐT Hà Nội hoặc CSĐT Vĩnh Phúc vào ngày 18 hoặc 19 tháng 05/2024 (SV nhập MSV để tra cụ thể lịch thi của từng cá nhân trong file đính kèm).

* Chú ý:

- SV có mặt tại phòng thi đúng thời gian đã thông báo.

- SV kiểm tra kĩ lại thông tin cá nhân.

- SV đi thi mang theo bút bi; CMND (hoặc CCCD) và thẻ SV. Mọi hành vi sử dụng giấy tờ không hợp pháp sẽ bị hủy kết quả thi và xử lý kỉ luật, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhà trường sẽ sử dụng album ảnh để đối chiếu khi sinh viên vào phòng thi, đồng thời quét và lưu vân tay của SV để đối chiếu.

File đính kèm