Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 01/2023


Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 01/2023

27/12/2022

Sinh viên thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, trực tiếp tại CSĐT Hà Nội hoặc CSĐT Vĩnh Phúc từ 12h00 ngày 07/01/2023 (SV nhập MSV để tra cụ thể của từng cá nhân trong file đính kèm).

* Chú ý:

- SV có mặt tại phòng thi trước khi bắt đầu thi 30 phút để làm các thủ tục.

- SV kiểm tra kĩ lại thông tin cá nhân.

- SV đi thi mang theo bút bi; CMND (hoặc CCCD) và thẻ SV. Mọi hành vi sử dụng giấy tờ không hợp pháp sẽ bị hủy kết quả thi và xử lý kỉ luật, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhà trường sẽ sử dụng album ảnh để đối chiếu khi sinh viên vào phòng thi, đồng thời quét và lưu vân tay của SV để đối chiếu.

File đính kèm