Điểm thi TANB - Đợt tháng 11/2023


Điểm thi TANB - Đợt tháng 11/2023

28/11/2023

SV truy cập vào link bên dưới và nhập mã SV để xem điểm

https://utt.page.link/diemthiTANB

Sinh viên có thắc mắc về kết quả thi có thể liên hệ phòng Đào tạo (phòng 206 nhà H3) từ ngày 29/11/2023 đến hết ngày 01/12/2023 (trong giờ hành chính). Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ không tiếp nhận việc phản ánh của SV về điểm thi đợt tháng 11/2023.