Điểm thi TANB - Đợt tháng 05/2024


Điểm thi TANB - Đợt tháng 05/2024

25/05/2024

SV truy cập vào link bên dưới và nhập mã SV để xem điểm

https://utt.page.link/diemthiTANB

Sinh viên có thắc mắc về kết quả thi có thể liên hệ phòng Đào tạo (phòng 206 nhà H3) đến 11h00 ngày 28/5/2024 (trong giờ hành chính). Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ không tiếp nhận việc phản ánh của SV về điểm thi đợt tháng 05/2024.

Chú ý: Nhà trường sẽ sử dụng kết quả của đợt thi này để xét tốt nghiệp cho SV vào ngày 31/5/2024.