Điểm thi TANB - Đợt tháng 03/2024


Điểm thi TANB - Đợt tháng 03/2024

26/03/2024

SV truy cập vào link bên dưới và nhập mã SV để xem điểm

https://utt.page.link/diemthiTANB

Sinh viên có thắc mắc về kết quả thi có thể liên hệ phòng Đào tạo (phòng 206 nhà H3) từ ngày 26/03/2024 đến hết ngày 27/03/2024 (trong giờ hành chính). Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ không tiếp nhận việc phản ánh của SV về điểm thi đợt tháng 03/2024.

Chú ý: Nhà trường sẽ sử dụng kết quả của đợt thi này để xét tốt nghiệp cho SV vào ngày 29/3/2024.