THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 (ĐỢT BỔ SUNG)


THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 (ĐỢT BỔ SUNG)

28/08/2019

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: 

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia: 

Mã ngành xét tuyển

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu

bổ sung

Điểm nhận xét tuyển

Các tổ hợp môn xét tuyển

CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

2

20.0

 

 

 

 

 

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

 

 

 

 

 

 

7510205

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

1

19.0

7480201

Công nghệ thông tin

2

19.0

7510203

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

3

17.0

7340301

Kế toán

2

16.0

7340101

Quản trị doanh nghiệp

3

16.0

7340122

Thương mại điện tử

2

16.0

7510104

Công nghệ Kỹ thuật giao thông (gồm 05 chuyên ngành: 1. Xây dựng Cầu đường bộ; 2. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Anh; 3. Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông; 4. Xây dựng Đường sắt- Metro; 5. Xây dựng đường thủy và công trình biển)

21

15.0

7510102

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp)

11

15.0

7510201

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

7

16.0

7480104

Hệ thống thông tin

5

16.0

7510302

Điện tử - viễn thông

7

16.0

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7

16.0

7580301

Kinh tế xây dựng

9

15.0

7340201

Tài chính ngân hàng

7

15.0

7840101

Khai thác vận tải (Logistics và vận tải đa phương thức; Quản lý, điều hành vận tải)

11

15.0

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

12

15.0

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Hóa, Sinh

CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

7510104VP

CNKT xây dựng Cầu đường bộ

9

15.0

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7510205VP

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

7

15.0

7480104VP

Hệ thống thông tin

5

15.0

7340301VP

Kế toán doanh nghiệp

6

15.0

7510605VP

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7

15.0

7580301VP

Kinh tế xây dựng

8

15.0

CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

7510104TN

CNKT xây dựng Cầu đường bộ

11

15.0

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7510205TN

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

8

15.0

7340301TN

Kế toán doanh nghiệp

10

15.0

 4. Xét tuyển sử dụng kết quả THPT (học bạ): 

Mã ngành xét tuyển

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu

bổ sung

Điểm nhận xét tuyển

Các tổ hợp môn xét tuyển

CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

2

21.0

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7580301

Kinh tế xây dựng

15

20.0

7510201

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

12

20.0

7510104

Công nghệ Kỹ thuật giao thông (gồm 05 chuyên ngành: 1. Xây dựng Cầu đường bộ; 2. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Anh; 3. Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông; 4. Xây dựng Đường sắt- Metro; 5. Xây dựng đường thủy và công trình biển)

15

19.0

7510102

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp)

7

19.0

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

12

19.0

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Hóa, Sinh

CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

7510104VP

CNKT xây dựng Cầu đường bộ

19

18.0

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7510205VP

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

7

18.0

7510102VP

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

8

18.0

7510605VP

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

6

18.0

7480104VP

Hệ thống thông tin

11

18.0

7340301VP

Kế toán doanh nghiệp

6

18.0

7580301VP

Kinh tế xây dựng

8

18.0

CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

7510104TN

CNKT xây dựng Cầu đường bộ

16

18.0

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7510205TN

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

8

18.0

7340301TN

Kế toán doanh nghiệp

10

18.0

II. THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: 

  1. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 12/8/2019 đến 17h ngày 25/8/2019.
  2. Hình thức nhận ĐKXT: Nộp Phiếu ĐKXT trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của Trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện).
  3. Địa điểm nhận hồ sơ và điện thoại liên hệ:

Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

 Điện thoại: 024.35526713, 024.35526714, 024.35547536;

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

 Điện thoại:  0211.3867404, 0211.3717229 hoặc 0912054161;

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên. 

 Điện thoại: 0280.3856545, 0280.3855681 hoặc 0912454936.

                                                                                                                                      

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                   (đã ký)

                                                                                                                   PGS.TS. Đào Văn Đông