Thông báo v/v Đăng kí học Đợt 7 - Năm học 2021 - 2022


Thông báo v/v Đăng kí học Đợt 7 - Năm học 2021 - 2022

24/05/2022

- Thời gian học: các ngày trong tuần (thứ Hai đến Chủ nhật) từ 11/7/2022 đến 31/7/2022  (trừ tối thứ 7 và tối chủ nhật).

- Đối tượng: SV có nhu cầu học lại, học cải thiện các học phần có thời lượng học trên lớp từ 15 đến 45 tiết (giờ)

- Các bước mở lớp:

    + Những SV có nhu cầu học lại, học cải thiện (không bao gồm các SV học mới) tự lập danh sách (lưu ý đủ thông tin MSV. Họ tên, Lớp của SV và phải đề xuất luôn lịch học đảm bảo đủ thời lượng (số tiết) học của học phần cũng như lịch học của mỗi SV không bị trùng) và gửi về Văn phòng khoa để tập hợp.
   + Các Văn phòng khoa tập hợp danh sách và chuyển file tổng hợp (theo mẫu đính kèm ) về phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 02/6/2022.

   + Căn cứ vào các danh sách do các Văn phòng khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ xem xét để mở lớp.

   + Các lớp được mở và cách thức đăng kí học sẽ được phòng Đào tạo thông báo trên trang https://utt.edu.vn/daotao hoặc về các VPK trước 17h00 ngày 07/6/2022.

* CHÚ Ý:
            - Những SV chưa có đầy đủ điểm liên hệ với phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT để được giải quyết trước khi đăng kí học.

            - SV cân nhắc kĩ trước khi đăng kí, những SV đã đăng kí tại các Khoa và trên tài khoản cá nhân sẽ không được phép hủy.