Thông báo thay đổi phòng thi Tiếng Anh nội bộ ngày 06/11/2022 tại CSĐT Hà Nội


Thông báo thay đổi phòng thi Tiếng Anh nội bộ ngày 06/11/2022 tại CSĐT Hà Nội

01/11/2022

Nhằm giúp SV thuận lợi hơn trong quá trình thi, phòng thi Tiếng Anh nội bộ ngày 06/11/2022 tại CSĐT Hà Nội được điều chỉnh từ nhà C3 sang nhà A5 và nhà A6 (SV xem cụ thể bên dưới). Đề nghị SV tham dự kì thi cập nhật.

Phòng Thời gian thi Ngày thi Địa điểm thi
P.01 08h30 - 10h30 06/11/2022 101.A6 - CSĐT Hà Nội
P.02 08h30 - 10h30 06/11/2022 201.A6 - CSĐT Hà Nội
P.03 08h30 - 10h30 06/11/2022 301.A6 - CSĐT Hà Nội
P.04 08h30 - 10h30 06/11/2022 401.A6 - CSĐT Hà Nội
P.05 08h30 - 10h30 06/11/2022 501.A6 - CSĐT Hà Nội
P.06 08h30 - 10h30 06/11/2022 202.A5- CSĐT Hà Nội
P.07 12h30 - 14h30 06/11/2022 101.A6 - CSĐT Hà Nội
P.08 12h30 - 14h30 06/11/2022 201.A6 - CSĐT Hà Nội
P.09 12h30 - 14h30 06/11/2022 301.A6 - CSĐT Hà Nội
P.10 12h30 - 14h30 06/11/2022 401.A6 - CSĐT Hà Nội
P.11 12h30 - 14h30 06/11/2022 501.A6 - CSĐT Hà Nội
P.12 15h00 - 17h00 06/11/2022 101.A6 - CSĐT Hà Nội
P.13 15h00 - 17h00 06/11/2022 201.A6 - CSĐT Hà Nội
P.14 15h00 - 17h00 06/11/2022 301.A6 - CSĐT Hà Nội
P.15 15h00 - 17h00 06/11/2022 401.A6 - CSĐT Hà Nội
P.16 15h00 - 17h00 06/11/2022 501.A6 - CSĐT Hà Nội
P.17 15h00 - 17h00 06/11/2022 202.A5- CSĐT Hà Nội