Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 2)


Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 2)

14/03/2022

Những SV đã đăng kí các lớp bị hủy dưới đây, những SV học lại, học cải thiện chưa kịp đăng kí và những SV học mới nếu có nhu cầu đăng kí bổ sung vào các lớp được mở sẽ sử dụng tài khoản cá nhân để đăng kí trên trang qldt.utt.edu.vn trong ngày 17/3/2022 (Lưu ý: SV sẽ không được phép hủy đăng kí).

Danh sách các học phần bị hủy (do ít SV đăng kí) trong Đợt 3 năm học 2021-2022:

Đồ án Cơ điện tử-2-21-3 (P2_DC_67_2122_2_Dot 3_DC3CO62_Lop01)
Kết cấu động cơ đốt trong-2-21-3 (P2_DC_69_2122_2_Dot 3_DC3CO71_Lop01)
Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-2-21-3 (P2_DC_69_2122_2_Dot 3_DC2DT60_Lop01)
Lập trình Java-2-21-3 (P2_DC_69_2122_2_Dot 3_DC2HT33_Lop01)
Nhập môn Trí tuệ nhân tạo-2-21-3 (P2_DC_69_2122_2_Dot 3_DC3TH12_Lop01)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC2ME21_Lop01)
Điền kinh-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC1TD21_Lop01)
Điện tử số-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC2DT50_Lop01)
Đo lường điện tử-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC2DT26_Lop01)
Đồ án Điện tử-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC2DT24_Lop01)
Đồ án động cơ-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC3CK74_Lop01)
Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC3ME23_Lop01)
GDQP 1: Đường lối quân sự của Đảng-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC1QP01_Lop01)
Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC3HT21_Lop01)
Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC2DD11_Lop01)
Kỹ thuật xây dựng và trình bày báo cáo-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC1TT31_Lop01)
Lập trình hướng đối tượng C++-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC2TT35_Lop01)
Lập trình Java nâng cao-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC3HT25_Lop01)
Lập trình trên môi trường Web-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC2HT36_Lop01)
Lý thuyết truyền tin-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC2DT43_Lop01)
Nhập môn mạng máy tính-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC2HT13_Lop01)
Nhập môn tương tác người - máy-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC3TH17_Lop01)
Nhập môn Xử lý ảnh-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC3HT16_Lop01)
Phần mềm mã nguồn mở-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC2TT31_Lop01)
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC3HT60_Lop01)
Tin học đại cương-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC1TT42_Lop01)
Toán 3-2-21-3 (P2_DC_71_2122_2_Dot 3_DC1CB57_Lop01)