Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 06/2022


Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 06/2022

08/06/2022

Sinh viên thi trên máy tính, trực tiếp tại CSĐT Hà Nội hoặc CSĐT Vĩnh Phúc từ ngày 16/6/2022 đến ngày 17/6/2022 (SV nhập MSV để tra cụ thể của từng cá nhân trong file đính kèm).

* Chú ý:

- SV có mặt tại phòng thi (CSĐT Hà Nội: tầng 2 Thư viện, CSĐT Vĩnh Phúc: phòng máy) trước khi bắt đầu thi 30 phút để làm các thủ tục.

- SV kiểm tra kĩ lại thông tin cá nhân.

- SV đi thi mang theo CMND (hoặc CCCD) và thẻ SV. Mọi hành vi sử dụng giấy tờ không hợp pháp sẽ bị hủy kết quả thi và xử lý kỉ luật, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhà trường sẽ sử dụng album ảnh để đối chiếu khi sinh viên vào phòng thi, đồng thời quét và lưu vân tay của SV để đối chiếu.

File đính kèm