Lịch thi cải thiện Giáo dục thể chất - CSĐT HN - tháng 6/2022


Lịch thi cải thiện Giáo dục thể chất - CSĐT HN - tháng 6/2022

27/05/2022

Các SV (CSĐT Hà Nội) đã đăng kí thi cải thiện Giáo dục thể chất - tháng 6/2022 sẽ thi theo kế hoạch sau:

- Ngày thi: từ 08h00 sáng Chủ nhật, 05/6/2022

- Địa điểm: Sân GDTC - CSĐT Hà Nội

- SV nhớ mang theo thẻ SV khi đi thi.