KẾ HOẠCH Tổ chức làm Đồ án tốt nghiệp (ĐATN), Khóa luận tốt nghiệp (KLTN),thi tốt nghiệp và xét Công nhận tốt nghiệp


KẾ HOẠCH Tổ chức làm Đồ án tốt nghiệp (ĐATN), Khóa luận tốt nghiệp (KLTN),thi tốt nghiệp và xét Công nhận tốt nghiệp

10/11/2015

KẾ HOẠCH

 Tổ chức làm Đồ án tốt nghiệp (ĐATN), Khóa luận tốt nghiệp (KLTN),thi tốt nghiệp và xét Công nhận tốt nghiệp

 
 

 

 

I. Đối tượng dự thi:

- Học sinh, sinh viên chưa dự thi tốt nghiệp; đã trả nợ xong các học phần chưa đạt và nộp học phí đầy đủ; có thời gian học tập tại trường chưa vượt quá quy định;

-  Học sinh, sinh viên chưa đạt trong các kỳ thi tốt nghiệp;

- Học sinh, sinh viên chưa làm ĐATN, KLTN; đã đủ điều kiện làm ĐATN, KLTN và nộp học phí đầy đủ; có thời gian học tập tại trường chưa vượt quá quy định;

- Học sinh, sinh viên chưa đạt trong các lần bảo vệ ĐATN, KLTN.

II. Thời gian:

1. Với những trường hợp thi tốt nghiệp

- Đăng ký dự thi TN:                     24/9/2015 - 09/10/2015.

- Xét điều kiện dự thi:                    13/10/2015.

- Thời gian thi:

Hệ

Nội dung thi

Hình thức thi

Thời gian

Ngày thi

Cao đẳng (bao gồm cả chính quy, liên thông, VLVH)

Lý luận chính trị

Viết

07h00

05/12/2015

Cơ sở ngành

Viết

13h00

05/12/2015

Chuyên ngành

Viết

07h00

06/12/2015

Trung cấp chuyên nghiệp

Chính trị

Viết

07h00

05/12/2015

Lý thuyết tổng hợp

Viết

13h00

05/12/2015

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành

07h00

06/12/2015

Cao đẳng nghề

Chính trị

Viết

07h00

05/12/2015

Lý thuyết nghề

Viết

13h00

05/12/2015

Thực hành nghề

Thực hành

07h00

06/12/2015

 

- Xét công nhận tốt nghiệp: 18/12/2015.

2. Với những trường hợp làm ĐATN, KLTN - Hệ Cao đẳng chính quy

Công việc

Thời gian

Đăng ký làm ĐATN, KLTN

24/9/2015 - 09/10/2015

Xét điều kiện làm ĐATN, KLTN

13/10/2015

Làm ĐATN, KLTN

19/10/2015 - 27/11/2015

Thi tốt nghiệp Lý luận chính trị

05/12/2015

Bảo vệ ĐATN, KLTN

07/12/2015 - 11/12/2015

Xét công nhận tốt nghiệp

18/12/2015

 

III. Tổ chức thực hiện:

- Ban Giám hiệu chủ trì họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, làm ĐATN, KLTN và điều kiện tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

- Các khoa, trung tâm tiếp nhận đơn; tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên theo biểu mẫu quy định, gửi về phòng Đào tạo trước khi xét ít nhất 3 ngày kể từ ngày xét.

- Phòng Đào tạo thẩm định kết quả do các Khoa tổng hợp để trình trước Hội đồng.

- Giám đốc cơ sở Thái Nguyên được Hiệu trưởng ủy quyền chủ trì việc tổ chức xét điều kiện dự thi, làm ĐATN, KLTN và công nhận tốt nghiệp của học sinh, sinh viên thuộc phạm vi phụ trách, tổng hợp kết quả trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

- Việc tổ chức thi tốt nghiệp được tiến hành tại 3 cơ sở đào tạo của trường. Cơ sở đào tạo Thái Nguyên và Vĩnh Yên, tùy tình hình thực tế, nếu số lượng thí sinh ít, có thể gửi danh sách về phòng Đào tạo để bố trí thi chung tại Hà Nội.

- Các môn lý thuyết được tổ chức thi vào buổi sáng, bắt đầu từ 7h00; Các môn thi thực hành được tổ chức thi cả ngày (buổi sáng bắt đầu từ 7h00; buổi chiều từ 13h30 các ngày theo lịch trình trên).

- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp thi thực hành Nghiệp vụ kế toán  ngày 06/12/2015, theo hình thức thi viết.

- Các chuyên ngành khác thuộc hệ Trung cấp chuyên nghiệp thi thực hành từ ngày 06/12/2015.

 

KẾ HOẠCH LÀM ĐATN, KLTN VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

CÁC CHUYÊN NGÀNH

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-ĐHCNGTVT ngày 01/4/2015

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)

 

Số TT

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Kế hoạch

Ghi chú

1

Vĩnh Yên

CNKT XD cầu đường bộ

Đợt 2

 

2

CNKT Công trình XDDD và CN

Đợt 2

 

3

Kế toán doanh nghiệp

Đợt 2

 

4

CNKT Ôtô

Đợt 2

 

5

Hà Nội

CNKT XD cầu đường bộ

Đợt 1

 

6

CNKT KTCL cầu đường bộ

Đợt 1

 

7

CNKT Công trình XDDD và CN

Đợt 1

 

8

CNKT XD cầu đường sắt

Đợt 2

 

9

CNKT XD Cảng - đường thủy

Đợt 2

 

10

CNKT Ôtô

Đợt 2

 

11

CNKT Cơ khí Máy XD

Đợt 2

 

12

CNKT điện tử, viễn thông

Đợt 1

 

13

Công nghệ thông tin

Đợt 1

 

14

Kế toán - Kiểm toán

Đợt 1

 

15

Kế toán doanh nghiệp

Đợt 1

 

16

Quản trị doanh nghiệp

Đợt 1

 

17

Tài chính - Ngân hàng

Đợt 1

 

18

Kinh tế xây dựng

Đợt 2

 

19

Khai thác vận tải đường sắt

Đợt 2

 

20

Khai thác vận tải đường bộ

Đợt 2

 

21

Thái Nguyên

CNKT XD cầu đường bộ

Đợt 1

 

 

File đính kèm