Hướng dẫn SV đăng kí học ghép trong Kì chính 1 năm học 2023 – 2024


Hướng dẫn SV đăng kí học ghép trong Kì chính 1 năm học 2023 – 2024

17/07/2023

SV các lớp tại CSĐT Hà Nội đăng kí học ghép trong Học kì chính 1 năm học 2023 – 2024 theo link bên dưới.

Chú ý:

- Đối tượng đăng kí:

     + SV học MỚI (học bù, học vượt);

     + SV học lại các học phần THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG.(TT Nghiệp vụ, TT Nghề nghiệp, TT Tốt nghiệp...).

- Thời hạn đăng kí: trước 17h00 ngày 01/8/2023;

SV phải tự mình đăng kí, không được phép đăng kí hộ, đăng kí thay;

Mỗi lần SV đăng kí 01 học phần, nếu SV học nhiều học phần sẽ đăng kí nhiều lần.

- SV cân nhắc và rà soát kĩ trước khi đăng kí, trường hợp cùng 1 SV đăng kí nhiều lần cùng 1 học phần, phòng Đào tạo sẽ lấy kết quả của lần đăng kí đầu tiên;

- SV xem thêm thông báo Thông báo về kế hoạch và đăng kí học kì chính 1 - Năm học 2023 - 2024 (CSĐT Hà Nội) để nắm được TKB và tiến độ học của các lớp;

- Kiểm tra kĩ thông tin cá nhân, số SV hiện có và tiến độ học của lớp đăng kí học ghép, đăng kí đúng mã học phần…; trường hợp nhiều SV cùng đăng kí học ghép vào cùng một lớp học phần dẫn đến vượt quá sức chứa của phòng học lớp học phần đó, phòng Đào tạo sẽ chỉ đăng kí cho những SV đăng kí sớm cho đến khi đạt đến sức chứa tối đa của phòng học;

- Nếu SV có nhu cầu học ghép cùng khóa 73, SV cần kiểm tra kĩ học phần mình học ghép có học ở Hà Nội hay không (bằng cách xem trong sheet "KH" trong file Đăng kí học); nếu học phần đó không học ở Hà Nội thì SV không được phép đăng kí.

- Trong thời gian chưa có kết quả đăng kí trên hệ thống, SV vẫn tạm thời học theo lớp đã đăng kí để đảm bảo tiến độ học cho đến khi có kết quả đăng kí cuối cùng;

- SV học song ngành không đăng kí theo link mà phải làm đơn (theo mẫu) và nộp tại phòng 206-H3 trước 17h00 ngày 01/8/2023.

- Ngày 05/8/2023, SV vào tài khoản cá nhân để xem kết quả đăng kí học ghép của mình, nếu có sai sót phải phản hồi lại trước 17h00 ngày 07/8/2023 tại Văn phòng tiếp công dân và người học. Sau ngày 07/8/2022, phòng Đào tạo không giải quyết bất cứ thắc mắc nào liên quan đến việc đăng kí học ghép trong kì chính 1 năm học 2023 – 2024.

 

Link đăng kí học ghép: https://forms.gle/DbnzhQ2CtsMm3ypEA